200х270_3

           Ta’lim jarayonini tashkil qilish, informatika fanini o’qitishda qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalar haqida ma’lumotlar keltirilgan mazkur qo’llanma muallifning ilk mustaqil ishlanmasi bo’lib, pedagogika oliy o’quv yurtida ta’lim olib yurgan kezlaridagi izlanishlar va qiziqishlar natijasida tayyorlangandir.

            Qo’llanmadan zamonaviy pedagogik texnologiyalar — yangi mavzuni o’zashtirish jarayonida qo’llaniluvchi metodlar, umumlashtirish va mustahkamlash darslarini tashkil qilish metodlari, qiziqarli nazorat mashg’ulotlari, informatika fani bo’yicha sinfdan tashqari tadbirlar senariylari joy olgan.

           Bundan tashqari muallig mazkur qo’llanmani tayyorlash jarayonida o’quvchilarning qiziqishlarini oshirish va ularning mustaqil tadqiqotchilik faoliyatlarini tashkil qilishda qo’llaniladigan usullarga ko’proq e’tibor bergan.

Qo’llanma bilan to’liq tanishish uchun muallifga murojaat qiling.