OILAVIY KUTUBXONA — BOLA UCHUN XAZINA

Har bir ota-onada ertami-kechmi “ Farzandim uchun kutubxona tashkil qilishim kerakmi?” “Bu kutubxona qanday bo`lishi kerak?” degan savollar tug`ulishi tabiiy . Avvalo , aytish kerakki, har bir oilada kutubxona bo`lishi shart. Unda kattalar va kichiklar  uchun qiziq va  muhim kitoblarni to`plab boorish zarur. Bu sizning bir-ikki marta kitob [...]

Read more

MANTIQIY AMALLAR

8-sinf informatika rejasi asosida to'rtinchi dars "Mantiqiy amallar" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. Ishlanma [...]

KOMPYUTER TEXNIKASI VOSITALARI

8-Sinf informatika rejasi asosida uchinchi dars "Kompyuter texnikasi vositalari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. [...]

KOMPYUTERLAR

8-Sinf informatikda rejasi asosida ikkinchi dars "Kompyuterlar" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. Ishlanma Davlat [...]

ALGORITM TURLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida to'qqizinchi dars "Algoritmning asosiy turlari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab [...]

ALGORITMNI TASVIRLASH USULLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida yettinchi dars "Algoritmni tasvirlash usullari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab [...]

ALGORITMNING ASOSIY XOSSALARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida beshinchi dars "Algoritmning asosiy xossalari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. [...]

ALGORITM TUSHUNCHASI

9-Sinf informatikda rejasi asosida to'rtinchi dars "Algoritm tushunchasi" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. [...]

MODEL VA UNING TURLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida ikkinchi dars "Model va uning turlari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. [...]

DARS ISHLANMA

9-sinf informatika kursi bo'yicha birinchi dars "Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari" mavzusi asosida bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" tadbirlar majmuasida [...]

HISOBLASH TEXNIKASINING RIVOJLANISH TARIXI

8-sinf informatika rejasi asosida "Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi" mavzusi bo'yicha bir soatlik dars ishlanmasi. Ishlanma "Dars muqaddas" tavsiyalarida [...]