RUHIYAT

Ziddiyatlarni hal qilish san’ati: yechim topish va uni amalga oshirish yo’llari

Ziddiyatlarni hal qilish san’ati bo’yicha tushuncha berishga Sahar maktabi kurslaridagi yuritilgan munozaralar, kurs forumlari, ijtimoiy tarmoqlardagi [...]

Tahliliy fikrlash: Har bir sohada har bir insonga kerakli malaka

Insonning boshqa jonzotlardan asosiy farqi uning fikrlay olishida, tafakkur qilish qobiliyatidadir. Chunki har qanday inson biror xatti-harakatni amalga [...]

Mening bolam o’g’ri(mi?)

Ushbu muammo farzandlari hali voyaga yetib ulgurmagan ko’plab ota-onalarni bezovta qilayotgan savollardan biri. Bolalik va o’smirlik chog’ida [...]