XAZINA

WEB-SAYT YARATISH DARSLAR

Kompyuter tarmoqlari, ayniqsa internetning taraqqiyoti insoniyathayotida tub burulishlar yasadi. Bugun jamiyatda insonlar o'rtasidagi axborot almashinuvi [...]

ABC Paskal dasturlash tilidan qo’llanma

Mazkur qo'llanma Oleg Yeryomin tomonidan tayyorlangan bo'lib ABC Paskal dasturlash tilida dasturlar tuzishga mo'ljallangan. Muallif uning 9-11-sinf [...]