MANTIQIY AMALLAR

logika8-sinf informatika rejasi asosida to’rtinchi dars «Mantiqiy amallar» mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi «Dars muqaddas» talablari asosida ishlab chiqilgan. Ishlanma Davlat ta’lim standartlarining minimum talablariga mos keluvchi eng sodda dars tashkil qilishni nazarda tutadi va undan yuqoriroq natijalarga erishish uchun ijodiy yondoshish talab etiladi.

4-dars

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.