Month: Сентябрь 2016

QATTIQ DISKNI TEKSHIRISH

Qattiq disklar (HDD, Винчестер) kompyuterning asosiy xotira qurilmasi bo'lib, у yerda sizga juda-juda kerakli fayllar saqlanadi. Ularni o'chib [...]

MANTIQIY AMALLAR

8-sinf informatika rejasi asosida to'rtinchi dars "Mantiqiy amallar" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab [...]

KOMPYUTER TEXNIKASI VOSITALARI

8-Sinf informatika rejasi asosida uchinchi dars "Kompyuter texnikasi vositalari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida [...]

KOMPYUTERLAR

8-Sinf informatikda rejasi asosida ikkinchi dars "Kompyuterlar" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab chiqilgan. [...]

ALGORITM TURLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida to'qqizinchi dars "Algoritmning asosiy turlari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida [...]

ALGORITMNI TASVIRLASH USULLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida yettinchi dars "Algoritmni tasvirlash usullari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida [...]

ALGORITMNING ASOSIY XOSSALARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida beshinchi dars "Algoritmning asosiy xossalari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida [...]

ALGORITM TUSHUNCHASI

9-Sinf informatikda rejasi asosida to'rtinchi dars "Algoritm tushunchasi" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab [...]

MODEL VA UNING TURLARI

9-Sinf informatikda rejasi asosida ikkinchi dars "Model va uning turlari" mavzusi uchun bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" talablari asosida ishlab [...]

DARS ISHLANMA

9-sinf informatika kursi bo'yicha birinchi dars "Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari" mavzusi asosida bir soatlik dars ishlanmasi "Dars muqaddas" [...]