Month: Март 2016

САОДАТ

     Тонг сахар. Сентябр ойининг салқин сахари. Хали олам ёришиб улгурмаган пайтда [...]

Umumta’lim maktablarida informatika fanini o‘qitish samaradorligini oshirish imkoniyatlari

          Informatika fani umumta’lim fanlari tizimida eng yosh fanlardan biri hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda mazkur fan ta’lim nafaqat o‘zi, [...]

Shart bo’yicha takrorlash operatorlari

9-sinf informatika fani o'quv rejasidagi mavzular orasida eng katta hajmga ega bo'lgan va o'quvchilar tomonidan o'zlashtrilishi birmuncha qiyin bo'lgan [...]

ABC Paskal dasturlash tilidan qo’llanma

Mazkur qo'llanma Oleg Yeryomin tomonidan tayyorlangan bo'lib ABC Paskal dasturlash tilida dasturlar tuzishga mo'ljallangan. Muallif uning 9-11-sinf [...]